Creative Commons-Licentie
www.studiogamesbelgium.nl van laaziz is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.studiogamesbelgium.nl.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via www.studiogamesbelgium.nl.